P & A studio
B.I.A. PRUNCUT FLORIN HORIA


     Prezentarea etapelor de proiectare este facuta avand in vedere o coodonare generala a proiectelor de specialitate - arhitectura, rezistenta si instalatii.
     Ofertele de pret, pentru fiecare faza de proiecatare, au la baza recomandarile pentru onorariile de referinta aprobate de Ordinul Arhitectiilor din Romania, prezentate pe larg in «Manualul pentru exercitarea profesiei de arhitect» capitolul 3 - Costuri pentru proiectare, tabelele 1 - 8.

1. Documentatie pentru Certificat de Urbanism

 • vizita la lot
 • marcare pe planurile cadastrale a zonei construibile si a indicilor propusi pentru constructie conform cu regulamentul zonal
 • intocmirea unei teme - parte integranta din contract

2. Proiect de Idee (SF)

 • discutii, pornind de la cerintele temei, pe marginea fiecarei piese componente a ansamblului proiectului (functiune, mobilare)
 • corecturi pe schite si variante compozitional-functionale
 • redactarea modelului 3D al exteriorului si eventual al interiorului
 • redactarea planurilor mobilate 1/100 sau 1/200

3. Documentatie si proiect tehnic pentru Autorizatia de Constructie (PAC)

 • plan de situatie de detaliu 1/200 si plan de situatie general 1/500 pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru (acest suport sau plan cadastral va fi vizat de oficiul de cadastru si va fi procurat de catre beneficiar)
 • planuri de arhitectura mobilate de principiu cu marcarea elementelor structurale 1/50 sau 1/100
 • sectiuni 1/50 sau 1/100 cu marcarea elementelor structurale
 • plan invelitoare sau terase 1/50 sau 1/100
 • fatade 1/50 sau 1/100
 • memoriu tehnic de arhitectura
 • memoriu de instalatii
 • planuri si scheme de principiu pentru instalatii (electrice, termice, sanitare)
 • memoriu de rezistenta
 • pr. de rezistenta (ing structuri) pentru partea de fundatii
 • completare anexa tehnica pentru cererea de AC
 • documentatii pentru avize (desene si memorii) cerute prin CU
 • proiect schematic pentru gard - poarta
 • dovada de inregistrare proiect la OAR (Ordinul Arhitectilor din Romania)

4. Continuare proiect tehnic - proiect de executie (PT - PE)

REZISTENTA

 • planuri de cofrare si armare pentru pentru toate nivelurile constructiei
 • det . specifice
 • extrase de armatura
 • antemasuratoare de rezistenta

ARHITECTURA

 • planuri, fatade, sectiuni redesenate si coordonate cu rezistenta si instalatiile 1/50
 • plan sarpanta sau terasa 1/50 (structura acoperisului)
 • plan de trasare constructie
 • antemasuratoare de tamplarie - interior si exterior
 • antemasuratoare de arhitectura
 • plan amenajare curte
 • caiete de sarcini - unde e cazul

INSTALATII

 • planuri, scheme, memorii, antemasuratori, liste cu echipamente si propuneri

ELECTRICE


TERMO - VENTILATII

 • radiatoare otel - aluminiu sau ventiloconvectoare de perete, incastrate ,de pardoseala
 • pardoseli incalzite in combinatie cu radiatoare sau ventiloconvectoare
 • aer conditionat (solutie locala tip split - pentru racire sau cu ventiloconvectoare)
 • instalatie tip HVAC - instalatia centralizata cu pompe de caldura + tubulatura, etc - pentru racire si incalzire

SANITARE

 • solutii combinate (clasica + inst panouri solare - tuburi vidate)

CURENTI SLABI

 • instalatie video-interfon, internet ,tv, efractie, etc
      Proiectele de instalatii se vor executa dupa marcarea in planurile de arhitectura a aparatelor, a corpurilor de iluminat si a elementelor de termo-ventilatii.
      Toate acestea se vor pozitiona tinandu-se cont de asezarea de principiu a mobilierului si a indicatiilor primite din partea beneficiarului.

5. Detalii de executie - DDE

      O parte dintre acestea se realizeaza dupa inceperea constructiei si stabilirea furnizorilor de materiale.

 • detalii pentru zone exterioare (terase, pereti, pergole, copertine, streasine, parapeti, etc)
 • detalii pentru scari, balustrade, etc
 • detalii pentru pereti - exteriori si interiori, atic, terase, sarpante, streasine, parapeti, etc

6. Consultanta si urmarire in executie + vizare si verificare faze determinante

 • completari si note de santier - rezolvarea unor detalii neprecizate in proiectul de executie sau care sunt necesare intr-un anumit moment pe santier ;
 • consilierea in alegerea materialelor (pe catalog, mostrar sau direct la furnizor)
 • vizite la santier - verificarea concordantei executiei cu prevederile proiectului
 • colaborare si consultare regulata cu dirigintele si seful de santier.
 • verificarea si vizarea documentatiei de executie elaborate de antrepenor sau diversi furnizori
 • sustinerea si consilierea clientului pe probleme legate de documentatia tehnica a proiectului in relatia cu administratia - primarii sau alte institutii, in fazele de CU si AC

7. Costuri de proiectare pentru fazele prezentate si propunere pentru esalonare plati

 • Intocmire de tema, documentatie pentru Certificat de Urbanism .......................10%
 • Proiect de Idee (Anteproiect).........................................................................10%
 • Proiect pentru Autorizatia de Construire (PAC)................................................25%
 • Proiect tehnic de executie (PT- PE) ...............................................................50%
 • Detalii de executie - DDE ...............................................................................5%
 • Consultanta si urmarire in executie....150 - 250 E + TVA / luna calendaristica de executie - santier
      Procente din costul total. Plata se face in lei la cursul BNR .

Vizare si verificarea fazelor determinante cerute de Inspectia in Constructii sau stabilite prin grafic de catre proiectant pentru partea de rezistenta, instalatii si arhitectura se va face numai in conditiile in care constructorul a respectat proiectul sau indicatiile dirigintelui si numai daca proiectantul pentru specialitatea la care se refera faza a facut verificarea in teren.
In acest sens proiectantul va fi anuntat cu cel putin 3 zile inainte de ziua stabilita pentru verificare.